Stopy procentowe a koszt kredytu

Zakup własnego mieszkania to duża inwestycja, dlatego nie każdy jest w stanie udźwignąć jej koszty. Większość z nas korzysta z pożyczki bankowej, aby otrzymać możliwość kupna wymarzonej nieruchomości.  Decydując się na taką opcję należy dokładnie zapoznać się z warunkami kredytowymi banku oraz wszelkimi kosztami, jakie wiążą się z jego spłatą. Opłaty związane z kredytem hipoteczny mogą się zmieniać w czasie jego trwania, gdyż bezpośredni wpływ na to mają różne sytuacje na polskim rynku finansowym, dlatego warto wiedzieć co może nas czekać podczas spłacania kredytu na mieszkanie.

nieruchomości bańka

 W skład kredytu wchodzą odsetki oraz wszelkie prowizje bankowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą wynieść więcej niż 5 proc. kwoty całego kredytu. Jednak przed ostatecznym podpisaniem umowy z bankiem wskazane jest, aby dokładnie zapoznać ze wszystkimi opłatami dodatkowymi, jakie przewidziane są w całym okresie spłacania pożyczki, który przecież bardzo często wynosi nawet 30 lat. Najwięcej wynoszą oczywiście odsetki, które zazwyczaj przy pożyczkach na kilkadziesiąt lat przekraczają kwotę samego kredytu. Dlatego też warto sprawdzić, w jaki sposób będą one naliczane oraz o rodzaj oprocentowania, bo może być ono stałe lub zmienne.

Jest to bardzo istotne zez względu na WIBOR oraz wysokość stóp procentowych, które mogą zmieniać się dynamicznie i podwyższać lub obniżać raty kredytu. W przypadku stałego oprocentowania wysokość rat nie będzie się zmieniała, nawet gdy stopy rynkowe zostaną obniżone. Jednak banki częściej decydują się na pożyczkę z oprocentowaniem zmiennym ze względu na rynkowe stawki oprocentowania. Narodowy Bank Polski ustala wysokość stóp procentowych ze względu na kondycję gospodarczą państwa i sytuację z wypłacalnością w sektorze bankowym. Decyzje te bezpośrednio wpływają na WIBOR.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka ustalana w dni powszednie, która określa z jakiem oprocentowanie banki komercyjne pożyczają między sobą pieniądze. W przypadku pożyczek długoterminowych stosuje się średnie wyliczenia WIBOR-u na jeden, trzy lub sześć miesięcy. Jeśli zmiana się stawka to zmieniają się również płatności odsetkowe za kredyt hipoteczny, a jak pokazują ostatnie lata zmiany te mogą być bardzo duże. Historycznie niskie stopy oprocentowania, jakie ogłosiła Rada Polityki Pieniężnej, sprawiły że kredyty stały się tanie. Jednak spodziewać się należy szybkiego wzrostu kosztów pożyczek bankowych. Ekonomiści prognozują, że na przestrzeni najbliższych miesięcy wysokość stóp może uzyskać poziom nawet ten, jaki obowiązywał dwa lata temu, czyli w granicach 6 proc. Dlatego tak ważna jest świadomość kosztów kredytowych oraz baczna obserwacja zmian, które bezpośrednio oddziałują na domowy budżet każdego, kto zdecydował się zaciągnąć w banku długoterminową pożyczkę na mieszkanie.